सोमवार, डिसेंबर १५, २०१४

श्वास


" तुम्ही काय शिकला आहात?" हा सवाल आला कि मी शरमतो. जे शिकलो ते कधी  कामास आले नाही आणि ते आता विसरूनही गेलो.
"तुमचा कविता संग्रह असेल ना ?"
हा प्रश्ण मला नेहमीच कसनुसा करून जातो. कारण अजूनही मला कविता जमतात असे वाटत नाही. कारण मला कवितेचे शास्त्र समजत नाही. 
" तुम्ही बँकेत काम करत होता ना " असे कुणी विचारले कि मला धडकी भरते, कारण आता ही व्यक्ती मला अर्थकारणावर किंवा वित्त संबधी प्रश्न करणार अशी भीती वाटते. ह्या पैकी कुठलाही विषय मी कधी शिकलो नाही, त्यामुळे आपले पितळ उघडे पडेल असे वाटू लागते. 
" प्रशिक्षण क्षेत्रात तुम्ही जवळ जवळ २५ वर्षे काम केलेत, ह्याचे शिक्षण कुठे मिळते?" अशी पृच्छा झाली कि मी नजर चुकवतो कारण मी असले कुठलेही शिक्षण घेतले नाही"
   
पण ही भीती, लाज, शरम, सर्व त्या दिवशी दूर झाले ज्या दिवशी योग शिकायला आलो. आणि समजले कि साठ वर्ष जगलो पण मी योग्य प्रकारे श्वास घेत नाही !!!   आणि माझ्या सारखे असे योग्य प्रकारे श्वास न घेता बरेच जगलेले बरेच आहेत.
काय म्हणता?